Doris Day – Sentymentalna podróż

January 27, 2016 · Theater

Adam Rolston
Doris Day – Sentymentalna podróż
Sentimental Journey

Przekład i adaptacja tekstów piosenek: Michał Wojnarowski
Reżyseria: Zbigniew Rybka
Kierownictwo muzyczne: Jerzy Kluzowicz

COPYRIGHT 2016 JAJKOFILM/Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego