Kampania ‘Wielki Talerz’

September 27, 2016 · Exhibitions

 

 

O CO CHODZI
PL

WIELKI TALERZ

Wystawa autorstwa Karoliny fender Noińskiej

16.09.2016r. 

 Wystawa „Wielki Talerz” to kolejny projekt Karoliny fender Noińskiej realizowany w nurcie sztuki zaangażowanej społecznie. 

Bohaterami zdjęć są podopieczni Fundacji Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”, która prowadzi działania edukacyjno-kulturalno-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z najbiedniejszych rejonów Warszawy. Ciekawe zajęcia, domowa atmosfera, ciepło oraz poczucie bezpieczeństwa sprawiają, że dzieci stają się ufne, otwarte, a co najważniejsze - zaczynają wierzyć w swoje możliwości, marzyć i marzenia te realizować. 

Od kampanii społecznej „Niewidomi już widoczni”, podczas której na fasadzie budynku Nowy Świat 37  realizowany był visual art  „Światłem po oczach”, przez tegoroczne projekty:  "tête à tête", portrety dojrzałych osób, które miały zwrócić uwagę na problem starości i przemijania, po projekt multimedialny - Korczak 2016, zwracający uwagę na miejsce dzieci we współczesnym świecie, obecny projekt jest kontynuacją misji zainteresowania dorosłych życiem dzieci potrzebujących miłości, szacunku i poczucia bezpieczeństwa.

 Wykonawcy i Producenci:

• Karolina fender Noińska/jajkofilm – zdjęcia; 

• Krzysiek Maślejak/jajkofilm – postprodukcja; 

• Justyna Kędzierska/jajkofilm -wsparcie PR; 

• Fundacja Nowy Świat 37 – producent, 

• Colway International – sponsor, 

• Karniol&Wspólnicy – obsługa prawna,

 www.karniol.pl.

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła prowadzi działania edukacyjno – kulturalno – wychowawcze na rzecz podopiecznych dzieci i młodzieży, pochodzących z najbiedniejszych warszawskich dzielnic: Pragi, Tarchomina, Gocławia 
i Targówka, osób starszych oraz wielu rodzin. http://fundacjajoannyradziwill.pl

Organizatorem wystawy jest Fundacja Nowy Świat 37, założona przez warszawską adwokat Joannę Karniol. Misją Fundacji jest przywracanie ulicy Nowy Świat jej dawnego, barwnego charakteru miejsca, w którym działalność artystyczna spotyka się z handlem i lokalnym rzemiosłem.  www.fns37.pl

Karolina fender Noińska - reżyser, autorka i spirutus movens projektu JAJKOFILM. Od 2011 roku artystka eksperymentuje, romansuje z aranżacją przestrzeni   kamienicy przy ul. Nowy Świat w Warszawie. „Sztuka musi być odkrywcza, nowa“ – mówi i udowadnia, że potrafi. Sama lub ze swoją ekipą JAJKOFILM. www.jajkofilm.com.  

 

EN

A LARGE PLATE

an exhibition by Karolina fender Noińska

16 September 2016

 The exhibition entitled “A Large Plate” is another community engaged art project of Karolina fender Noińska. 

The photographs feature children and adolescents who are under the protective wings of Joanna Radziwiłł’s Foundation of this very name (Opiekuńcze Skrzydła) offering educational, cultural and formative activities for those from the most deprived districts of Warsaw. Thanks to interesting activities, cosiness and sense of security, the children become trustful, open and most importantly – begin to believe in their own abilities, dream and make these dreams come true. 

After the social campaign Blind yet visible now/Niewidomi już widoczni (where the visual art piece Blinded by the light/Światłem po oczach appeared on the facade of the building at 37 Nowy Świat St) and such this year’s projects as tête à tête (portraits of mature persons aimed at sensitising the public to old age and passing away) and the multimedia project Korczak 2016 highlighting the place of children in the contemporary world, the current project continues the mission of making adults interested in the lives of children who need to be loved, respected and feel secure.

Performers and producers:

• Karolina fender Noińska/jajkofilm – photography; 

• Krzysiek Maślejak/jajkofilm – postproduction; 

• Justyna Kędzierska/jajkofilm – PR support; 

• Nowy Świat 37 Foundation – producer, 

Colway International – sponsor, 

• Karniol&Wspólnicy – legal service,

 www.karniol.pl.  

Joanna Radziwiłł’s Foundation Protective Wings offers educational, cultural and formative activities for children and adolescents from the most deprived Warsaw districts (Praga, Tarchomin, Gocław 
and Targówek), elderly persons and numerous families. http://fundacjajoannyradziwill.pl

The exhibition is produced by the Nowy Świat 37 Foundation set up by the Warsaw-based lawyer Joanna Karniol. The mission of the Foundation is to restore the old colourful character of the street, where artistic activity meets trade and local crafts. www.fns37.pl